૧૯૭૧ યુદ્ધમાં નડાબેટનો યોગદાન

નડાબેટ: ૧૯૭૧ યુદ્ધમાં ભારત-પાક સરહદ પર અવિરત સંઘર્ષની કથા

નડાબેટ ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા બનાસકાંઠા જિલ્લાના સુઈગામ તાલુકામાં આવેલું ગામ છે.