૧૯૭૧ યુદ્ધમાં નડાબેટનો યોગદાન

નડાબેટ: ૧૯૭૧ યુદ્ધમાં ભારત-પાક સરહદ પર અવિરત સંઘર્ષની કથા

નડાબેટ ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા બનાસકાંઠા જિલ્લાના સુઈગામ તાલુકામાં આવેલું ગામ છે.

Premier Stay near Nadabet, a Gateway to Adventure

નડાબેટ સીમા દર્શન: ઇતિહાસ અને વીરતાની ભૂમિ

નડાબેટ, જેને ‘ગુજરાતના વાઘા’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ગુજરાત, ભારતમાં એક સરહદી સ્થાન છે, જેને ગુજરાત પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસાવવામાં આવ્યું છે